Neka vaše elektroinstalacije budu ispravne i sigurne za vas i vaše djelatnike

Ispitivanje elektroinstalacija

Poslodavac je dužan periodički ispitivati električne instalacije najmanje jednom u 4 godine. Ta obveza proizlazi iz Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10). Ukoliko poslodavac ne može predočiti dokumentaciju o provedenim ispitivanjima, u provedbi inspekcijskog nadzora naredit će se zabrana rada u radnim prostorijama. Izvanredni pregled električne instalacije treba se provoditi nakon svake promjene ili dogradnje, odnosno nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije te po zahtjevu inspekcijskog nadzora.

Električne instalacije mogu u određenim trenucima predstavljati izvor opasnosti po život i zdravlje osoba koje s njima, odnosno s opremom koja je na njih priključena dolaze u dodir, a jednako tako mogu predstavljati i izvor požara čije posljedice mogu biti izrazito štetne. Neispravne električne instalacije poslovne namjene uzrokuju zastoje u proizvodnji, oštećenje sredstva rada ili ozljede radnika, koje vrlo često završavaju smrtnim ishodom.

Kako su prema analizama ozljeda čiji je izvor električna struja, uz rad suprotan pravilima zaštite na radu, najbrojniji izvori teškog ozljeđivanja radnika nekvalitetno održavane i neredovito ispitivane električne instalacije, u provedbi mjera unapređenja sigurnosti na radu preventivo održavanje te periodičko ispitivanje instalacija mora biti prioritetna mjera. U poslovnim objektima provjera električnih instalacija pomaže upravljanju rizicima štetnim za zdravlje i sigurnost radnika, stoga pregledavanja i ispitivanja koja se redovito provode bitno utječu na smanjenje broja ozljeda i nezgoda na radu, uz što se veže i smanjenje troškova koji proizlaze iz njih.

osposobljavanje zaštita na radu

Osposobljavanja

Tvrtka Vrbić kontrol posjeduje iskustvo i specijalizaciju potrebnu za osposobljavanje vaših djelatnika 

Djelatnici koji rade na strojevima ili uređajima s povećanim opasnostima moraju biti stručno osposobljeni. Naš stručni tim u suradnji s vanjskim suradnicima omogućava vam stručno osposobljavanje vaših zaposlenika na najugroženijim radnim mjestima.

Netko mora pružiti prvu pomoć! Naš stručni tim nudi osposobljavanje zaposlenika za pružanje prve pomoći.

Poslodavac mora osposobiti djelatnika koji će nadzirati stanje zaštite na radu.

Osposobit ćemo Vašega djelatnika kako bi vaša okolina bila sigurna

Djelatnici se nekome moraju obratiti po pitanju sigurnosti i zaštite na radu. Neka ta osoba bude stručna i neka zna kako pomoći.

Netko mora voditi postupak evakuacije. Neka to bude osoba koja zna.