ispravan sustav vatrodojave umanjuje štetu nastalu požarom

Ispitivanje sustava vatrodojave

Vatrodojavni sustav je skup uređaja, instalacija i opreme koji služi za pravovremeno otkrivanje požara i prosljeđivanje informacije o nastanku požara do mjesta odakle se započinje gašenje požara te upravljanje drugim sigurnosnim sustavima (vatrootpornim zaklopkama, vratima, stabilnim sustavima za gašenje požara), a sastoji se od javljača požara (automatskih i/ili ručnih), dojavnih linija, vatrodojavne centrale, izvora napajanja, uređaja za uzbunjivanje te uređaja za prijenos informacija, ako se informacije o nastanku požara, radi gašenja, moraju prenijeti izvan mjesta na kojem je vatrodojavna centrala.

Ispravnost sustava za dojavu požara provjerava se prvim ispitivanjem i periodičnim ispitivanjima.

Prvo ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja prije tehničkog pregleda novoizgrađene građevine (objekta)  odnosno nakon izvršene rekonstrukcije sustava. Za izvedene stabilne instalacije namijenjene za dojavu požara, izvođač radova je dužan pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja

Periodično ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja periodično, u propisanim vremenskim razmacima poslije prvog ispitivanja. Zakonom o zaštiti od požara propisano je da se ispravnost navedenih instalacija mora periodički provjeravati najmanje jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača.

Osim periodičkog ispitivanja, korisnik je dužan vatrodojavni sustav redovito provjeravati u okviru redovnog održavanja i u slučajevima pojave smetnje. Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu požara obavlja se najmanje 2 (dva) puta godišnje u približno istim vremenskim razmacima te u slučajevima pokazivanja smanjenja trajne pogonske gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava ili kod promjena koje utječu na nadzor sustava za dojavu požara (npr. prenamjena prostorije ili preoblikovanje prostora) te  slučajevima smetnji na sustavu za dojavu požara

ispitivanje strojeva - opreme-elektroinstalacija-gromobrana

Ispitivanja

Tvrtka Vrbić kontrol posjeduje najmoderniju ispitnu opremu koja zadovoljava sve propisane norme.

Vaš stroj, naša briga. Ispitivanje strojeva i uređaja te vođenje evidencija o isteku dokumentacije.

Neka vaše elektroinstalacije budu ispravne i sigurne za vas i vaše djelatnike.

Zaštitite svoje objekte i opremu za rad od atmosferskog pražnjenja. Izbjegnite štetu na koju ne možete utjecati.

Ispunite zakonsku obvezu i dozvolite djelatniku da radi u zdravom okolišu

Nestalo je struje? Ne vidite izlaz? Ne dopustite da vaša sigurnosna rasvjeta zakaže.

Ispravan sustav vatrodojave umanjuje štetu nastalu požarom

Neka tipkala odrađuju svoj dio posla