Osposobljavanje se mora provesti planski, stoga izradite plan i program osposobljavanja na temelju procjene rizika

Plan i program osposobljavanja

Plan i program osposobljavanja dužan je donijeti svaki poslodavac prije nego što započne sa osposobljavanjem djelatnika. Plan i program osposobljavanja se izrađuje na osnovu prethodno izrađene procjene rizika. Nužno je da je u takvom dokumentu obrađeno svako radno mjesto za koje se radnici mogu osposobiti.

U planu i programu osposobljavanja se nalaze svi postupci i načini osposobljavanja kojih se nužno pridržavati kako bi se radnike koje se osposobljava, osposobilo za rad na siguran način na radnim mjestima kvalitetno i adekvatno.

Izrada planova i procjena

Brigu o potrebnim planovima, programima i procjenama rizika prepustite nama. 

Procijenite rizik na radnom mjestu svoga djelatnika te ga pravilno zaštitite.

Osposobljavanje se mora provesti planski, stoga izradite plan i program osposobljavanja na temelju procjene rizika.

Sigurno napustite ugroženi radni prostor. Pokazat ćemo vam kojim putem.