Sigurno napustite ugroženi radni prostor. Pokazat ćemo vam kojim putem.

Izrada planova evakuacije i spašavanja

Na temelju čl. 55. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine” br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj potrebe, odrediti osobe koji će provoditi mjere zaštite od požara i spašavanja te radnike upoznati s donesenim planom.

Kvalitetan plan evakuacije i spašavanja zahtijeva kvalitetnu izradu tekstualnog dijela i grafičkih priloga u kojima je potrebno navesti bitne elemente za slučaj izvanrednog događaja. Tako izrađen plan evakuacije i spašavanja omogućit će organizirano napuštanje mjesta rada tj. prostorija i prostora koji se koriste za rad te lakše pružanje pomoći osobama koje se ne mogu same evakuirati, sve s ciljem otklanjanja ili smanjenja rizika nastalih izvanrednim događajem.

Izrada planova i procjena

Brigu o potrebnim planovima, programima i procjenama rizika prepustite nama. 

Procijenite rizik na radnom mjestu svoga djelatnika te ga pravilno zaštitite.

Osposobljavanje se mora provesti planski, stoga izradite plan i program osposobljavanja na temelju procjene rizika.

Sigurno napustite ugroženi radni prostor. Pokazat ćemo vam kojim putem.