Procijenite rizik na radnom mjestu svoga djelatnika te ga pravilno zaštitite

Procjena rizika

Sukladno članku 4. Pravilnika o izradi procjene rizika (NN 112/14) poslodavac je obvezan imati izrađenu procjenu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju radnici i ona mora odgovarati postojećim opasnostima, štetnostima odnosno naporima. Procjena rizika je postupak koji provodi poslodavac za sve poslove.

Postupak procjenjivanja rizika se sastoji od: prikupljanja podataka na mjestu rada, analize i procjene prikupljenih podataka (utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora, procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora, utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti odnosno napora), izrade plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora (s rokovima, ovlaštenicima te odgovornim osobama za provedbu mjera, kao i način kontrole nad provedbom mjera) i dokumentiranje procjene rizika.
Procjenjivanje rizika provodi se u skladu s Matricom procjene rizika prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, posljedica) iz Priloga I. Pravilnika o izradi procjene rizika (NN 112/14).

Izrada planova i procjena

Brigu o potrebnim planovima, programima i procjenama rizika prepustite nama. 

Procijenite rizik na radnom mjestu svoga djelatnika te ga pravilno zaštitite.

Osposobljavanje se mora provesti planski, stoga izradite plan i program osposobljavanja na temelju procjene rizika.

Sigurno napustite ugroženi radni prostor. Pokazat ćemo vam kojim putem.