OVLAŠTENIK POSLODAVCA

Poslodavac mora osposobiti djelatnika koji će nadzirati stanje zaštite na radu

Ovlaštenik poslodavca je osoba koja je u radnom odnosu kod poslodavca, a na koju je u pisanom obliku prenijeto ovlaštenje za obavljanje određenih poslova zaštite na radu. S obzirom da zbog svojih brojnih obveza poslodavac fizički ne može biti prisutan na svakom radnom mjestu te stoga ne može sam voditi brigu o svim obvezama u provedbi zaštite na radu, Zakonom o zaštiti na radu propisana je mogućnost da poslodavac obavljanje određenih poslova zaštite na radu može prenijeti na svoje ovlaštenike. 

Prijenos ovlasti znači prijenos prava na samostalno odlučivanje i realiziranje odluke te prijenos odgovornosti za (ne)poduzeto. Ovlaštenici, ovisno o vrsti njihovog ovlaštenja postaju odgovorne osobe u slučaju povrede propisa. Odgovornost ovlaštenika proizlazi iz njegovih prava i obveza, a ograničena je upravo na sadržaj i opseg ovlasti koje je poslodavac na njih prenio. Ovlaštenici poslodvaca trebaju proći osposobljavanje sukladno odredbama Pravilnika o osposobljavanju na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14).

osposobljavanje zaštita na radu

Osposobljavanja

Tvrtka Vrbić kontrol posjeduje iskustvo i specijalizaciju potrebnu za osposobljavanje vaših djelatnika 

Djelatnici koji rade na strojevima ili uređajima s povećanim opasnostima moraju biti stručno osposobljeni. Naš stručni tim u suradnji s vanjskim suradnicima omogućava vam stručno osposobljavanje vaših zaposlenika na najugroženijim radnim mjestima.

Netko mora pružiti prvu pomoć! Naš stručni tim nudi osposobljavanje zaposlenika za pružanje prve pomoći.

Poslodavac mora osposobiti djelatnika koji će nadzirati stanje zaštite na radu.

Osposobit ćemo Vašega djelatnika kako bi vaša okolina bila sigurna

Djelatnici se nekome moraju obratiti po pitanju sigurnosti i zaštite na radu. Neka ta osoba bude stručna i neka zna kako pomoći.

Netko mora voditi postupak evakuacije. Neka to bude osoba koja zna.