STRUČNA PODRUČJA

Što radimo

Specijalizirani smo za ispitivanje strojeva i opreme, osposobljavanje za zaštitu na radu, povjerenika za zaštitu na radu, rad na siguran način, preventivne mjere zaštite od požara (…), te izradu planova i procjena u vezi sa zaštitom na radu, sigurnosti i programima osposobljavanja. Posjedujemo najmoderniju ispitnu opremu, koja ispunjava sve propisane norme.

Ispitivanje strojeva i uređaja

Osposobljavanje za zaštitu na radu

Procjene, planovi i programi

osposobljavanje zaštita na radu

Osposobljavanja

Tvrtka Vrbić kontrol posjeduje iskustvo i specijalizaciju potrebnu za osposobljavanje vaših djelatnika 

Djelatnici koji rade na strojevima ili uređajima s povećanim opasnostima moraju biti stručno osposobljeni. Naš stručni tim u suradnji s vanjskim suradnicima omogućava vam stručno osposobljavanje vaših zaposlenika na najugroženijim radnim mjestima.

Netko mora pružiti prvu pomoć! Naš stručni tim nudi osposobljavanje zaposlenika za pružanje prve pomoći.

Poslodavac mora osposobiti djelatnika koji će nadzirati stanje zaštite na radu.

Osposobit ćemo Vašega djelatnika kako bi vaša okolina bila sigurna

Djelatnici se nekome moraju obratiti po pitanju sigurnosti i zaštite na radu. Neka ta osoba bude stručna i neka zna kako pomoći.

Netko mora voditi postupak evakuacije. Neka to bude osoba koja zna.

ispitivanje strojeva - opreme-elektroinstalacija-gromobrana

Ispitivanja

Tvrtka Vrbić kontrol posjeduje najmoderniju ispitnu opremu koja zadovoljava sve propisane norme.

Vaš stroj, naša briga. Ispitivanje strojeva i uređaja te vođenje evidencija o isteku dokumentacije.

Neka vaše elektroinstalacije budu ispravne i sigurne za vas i vaše djelatnike.

Zaštitite svoje objekte i opremu za rad od atmosferskog pražnjenja. Izbjegnite štetu na koju ne možete utjecati.

Ispunite zakonsku obvezu i dozvolite djelatniku da radi u zdravom okolišu

Nestalo je struje? Ne vidite izlaz? Ne dopustite da vaša sigurnosna rasvjeta zakaže.

Ispravan sustav vatrodojave umanjuje štetu nastalu požarom

Neka tipkala odrađuju svoj dio posla

Izrada planova i procjena

Brigu o potrebnim planovima, programima i procjenama rizika prepustite nama. 

Procijenite rizik na radnom mjestu svoga djelatnika te ga pravilno zaštitite.

Osposobljavanje se mora provesti planski, stoga izradite plan i program osposobljavanja na temelju procjene rizika.

Sigurno napustite ugroženi radni prostor. Pokazat ćemo vam kojim putem.